Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Helhedsplan
| |
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Helhedsplan


Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan er en plan, der på et overordnet niveau fastlægger vejstruktur, grøn struktur, arkitektur, udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område. Hvis den ændrer på kommuneplanens bestemmelser vedrørende anvendelse og udnyttelsesgrader, følges den op af et tillæg til kommuneplanen.

Helhedsplanen bliver konkretiseret i én til flere lokalplaner, som muliggør nyt byggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri.

Hvad vil vi opnå med planen?

Med en helhedsplan sikrer vi, at det område, planen er for, bliver tænkt ind i en helhed og sammenhæng med de omkringliggende områder. Specielt hvis udviklingen af området sker over længere tid og ikke på én gang.

Hvad betyder planen for dig?

Helhedsplanen giver et overblik over, hvilke tanker og planer der er omkring udviklingen i et større område. Denne proces har en stor grad af borgerinddragelse.

Nedenfor kan du læse mere om baggrund for helhedsplaner og byrumsplaner.

Til højre er der link til selve planen i PDF.

Helhedsplaner i Gladsaxe:

Gladsaxe Ringby

Bagsværd Bypark

Byrumsplaner i Gladsaxe

Høje Gladsaxe - Byens Arena

Kommende helhedsplan i Gladsaxe:

Buddinge By