Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst)
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Kommuneplan 2013


Hvad er en Kommuneplan?

Kommuneplanen fastlægger overordnede mål og retningslinjer for, hvordan kommunen vil udvikle sig fysisk de næste 12 år. Det vil sige, hvordan vi vil arbejde med de udfordringer, som vi står overfor, hvad vi vil opnå og hvor der kan ske en udvikling. Derudover fastsætter kommuneplanen detaljerede bestemmelser for de enkelte områder i kommunen, som bruges i lokalplanlægningen.

Hvert 4. år tager Byrådet i en Planstrategi stilling til, om kommuneplanen skal revideres.

Hvad vil vi opnå med planen?

Kommuneplan 2013 er delt op i Hovedstruktur, Retningslinjer og Rammebestemmelser samt Regional planlægning, der er planlægning med regional betydning, som kommuneplanen skal følge.

Hovedstrukturen beskriver Byrådets fokusområder.

  • Omdannelse af erhvervsområder, Bagsværd Bypark og Gladsaxe Erhvervskvarter

  • Fornyelse af Bagsværd Bymidte og Buddinge Bymidte

  • Klimatilpasning, herunder grønne tage og regnvand som en rekreativ værdi i byen

  • Mobilitet og trafik, herunder kollektiv transport og Cykelsuperstier

  • Det grønne, herunder sammenhæng og udvikling af naturområderne

Retningslinjerne giver anvisninger for den kommende planlægning inden for de enkelte temaer.

Rammebestemmelser beskriver Gladsaxe Kommunes 19 bydele, som inddeles i rammeområder med bestemmelser, der ligger til grund for lokalplanlægningen.

Hvad betyder planen for dig?

Du kan læse om, hvilken retning den fysiske planlægning i Gladsaxe Kommune har, og hvilken betydning det har for dig.

Du kan også læse om kommunens rammer for de enkelte områders anvendelse og udseende.

Hvis du vil vide mere:

om hvordan du bruger planen - se videoer

om udviklingen i Gladsaxe Kommunes erhvervskvarterer - klik her

om detailhandelen i Gladsaxe Kommune - klik her

om klimatiltagene i Gladsaxe Kommune - klik her

om hvad der sker på naturområdet - klik her

om hvad der sker i dit lokalområde - klik her