Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Bagsværd Bymidte Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Letbane
Bagsværd Bypark
Bagsværd Bymidte
Redegørelse
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Klimatilpasning
Det grønne
Mobilitet og trafik
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


I 2009 vedtog Byrådet et kommuneplantillæg med en samlet vision for Bagsværd Bymidte, der omfatter visioner for bymidten som centerområde, for byrum og byliv og for trafik i bymidten.

Kommuneplanen giver mulighed for en udbygning med yderligere 17.500 m2 butiksareal i Bagsværd Bymidte, inklusiv Bagsværd Bypark. Dermed kommer det samlede butiksareal op på 33.500 m2. Heraf er det muligt at placere 5.000 m2 i Bagsværd Bypark.

Begrundelsen for udbygningen er en analyse af detailhandelen i Gladsaxe Kommune i 2008, der blandt andet pegede på, at Bagsværd Bymidte bør sikres som centerområde ved at give mulighed for yderligere butiksareal. Analysen kom frem til, at Bagsværds borgere i stort omfang køber deres dagligvarer lokalt, men at de overvejende køber deres udvalgsvarer uden for kommunen. Analysen pegede desuden på, at hvis kommunen ønsker et mål om, at Bagsværds borgere skal købe 75 % af deres udvalgsvarer lokalt, vil det være hensigtmæssigt at styrke bymidten med en stor dagligvarebutik i Bagsværd Bymidte.

Udover detailhandel omhandler visionen Byrådets ønsker til, hvordan der i et samarbejde mellem kommune, private grundejere og investorer kan skabes rammer for et attraktivt byliv ved at have fokus på byrum, arkitektur og trafik i bymidten.

Links ud af Kommuneplan 2013

Vision for Bagsværd Bymidte PDF