Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Bagsværd Bypark
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Letbane
Bagsværd Bypark
Redegørelse
Bagsværd Bymidte
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Klimatilpasning
Det grønne
Mobilitet og trafik
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Bagsværd Bypark


  


Vision

Den nordlige del af Bagsværd Erhvervskvarter skal omdannes til en tæt og attraktiv bydel med en blanding af boliger og detailhandel samt kontor- og servicevirksomhed. Det forventes, at området vil kunne rumme 800-1.000 boliger og 1.500-3.000 arbejdspladser samt detailhandel. Helhedsplanen Bagsværd Bypark rummer Byrådets vision for udviklingen af området.

Ny rekreativ og grøn forbindelse

Bagsværd Bypark får en tværgående gang- og cykelforbindelse, Diagonalen, der strækker sig gennem hele bydelen og skaber en overordnet forbindelse fra Bagsværd Sø over Bagsværd Bymidte til Smør- og Fedtmosen. Den snor sig gennem bydelen med en blanding af pladser, gader og grønne parkagtige rum og vil udgøre et nyt rekreativt byrum i byen til glæde for bydelens beboere og borgere i øvrigt, der vil tage en attraktiv genvej.

Fem forskellige bykvarterer

Bagsværd Bypark får fem mindre bykvarterer med hver sin identitet af særlige steder, strækninger og byrum, så området samlet vil opleves som spændende og varieret. Byrum skal indbyde til ophold og bevægelse og inspirere til et sundt og aktivt liv. Området får med Diagonalen et markant grønt præg, der binder kvarterene sammen. I bykvarteret mod Bagsværd Bymidte og Bagsværd Station vil bebyggelsestætheden være højest og mest bymæssig, hvorimod tætheden i kvarteret mod motorvejen vil være lavere.

Hvad er næste skridt?

Området skal udvikles og omdannes i de kommende år i samarbejde med lokale aktører, investorer og virksomheder. Foreslåede projekter skal leve op til visionen i helhedsplanen. Før de kan realiseres, skal der udarbejdes lokalplaner, der fastlægger de nærmere rammer for, hvad der kan bygges i området.

Byrådet vedtog den 14. november 2012 at sende forslag til Lokalplan 220 for Solhusene i offentlig høring. Lokalplanen er den første for området, efter helhedsplanen blev vedtaget.

 Byrådet vedtog d.15. maj 2013 lokalplan 220 for Solhusene - se lokalplan 220 her

Links:

Byomdannelse

Detailhandel

Stationsnærhed

Rammebestemmelser Bagsværd Bypark

Links ud af Kommuneplan 2013

Helhedsplan for Bagsværd Bypark PDF