Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Det grønne
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Letbane
Bagsværd Bypark
Bagsværd Bymidte
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Klimatilpasning
Det grønne
Redegørelse
Mobilitet og trafik
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Det grønne


 


Gladsaxe Kommune er en grøn bykommune med fokus på at skabe sammenhæng mellem de grønne områder. En bedre sammenhæng vil være til glæde for borgerne, når de færdes rundt i kommunen, og samtidig give bedre betingelser for dyre- og planteliv.

Grøn Struktur

Kommunens grønne områder består af store naturområder, grønne forbindelser og passager samt parker og grønne byrum. Målet er at skabe nye forbindelser og større sammenhæng mellem områderne, og derved skabe en lettere adgang til det grønne i kommunen.

Bagsværd Sø

Byrådet har fokus på Bagsværd Sø for at skabe et attraktivt område, der forener de mange interesser i og omkring søen. Målet er at udvikle området til at have plads til både benyttelse og beskyttelse, så alle brugerne kan få glæde af Bagsværd Sø.

Grønt i den tætte by

Bymidterne og områderne omkring stationerne udvikles til nye tætte byområder. Byrådet lægger vægt på, at der skal være grønt også i de tætte byområder. Det kan blandt andet ske ved træplantning, små grønne oaser og beplantning på mure og tage. De nye byområder skal tilpasses det ændrede klima med øgede regnmængder. Byen skal tilføres nye grønne elementer, som tilbageholder eller optager regnvandet. Det grønne i byerne kan også være nye vilde naturtyper, som normalt ellers ikke ses i byerne.

Hvad er næste skridt?

Byrådet vil i den kommende planperiode have fokus på at udvikle bynaturen og understøtte biodiversiteten i samarbejde med borgere, foreninger og organisationer og undersøge, hvilke potentialer der er i naturen i den eksisterende by.

Links ud af Kommuneplan 2013

Naturplaner WWW

Plejeplaner WWW