Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Det grønne Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Letbane
Bagsværd Bypark
Bagsværd Bymidte
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Klimatilpasning
Det grønne
Redegørelse
Mobilitet og trafik
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Gladsaxe er en grøn bykommune med mange naturmæssige og rekreative kvaliteter. 17 % af arealet er offentlige naturområder, der ligger som skov-, sø-, park- og moseområder i kanten af kommunen. Hertil kommer 1.700 varige kolonihaver, de grønne byområder som parker og lignende, idrætsanlæggene, parkbebyggelserne og boligområdernes haver samt vejbeplantningerne med mere, der alle giver kommunen et grønt præg.

I byområder med et grønt præg vinder et nyt fænomen 'byvildnis' frem. Ordet bruges om parker og mindre grønne anlæg, som ser ud til at passe sig selv. Det er tanken, at de naturtyper, som forsvinder fra kulturlandskabet, kan opstå i nye former i byer og fungere som levesteder for de dyr og planter, hvis naturlige biotoper indskrænkes i kulturlandskabet.

Et andet formål med byvildnis er at gøre de vilde bevoksninger synlige for byboere, som normalt ellers kun oplever 'bygrønt'. Byvildnis kan tænkes ind i større byomdannelsesområder, som det for eksempel ses med de grønne områder mellem husene i Gyngemosepark.

Byrådet har både ansvaret for planlægningen af det åbne land og de grønne områder i byzonen. Dermed har Byrådet også ansvaret for at sikre naturbeskyttelsesinteresserne.

Retningslinjerne skal sikre de særlige landskabelige, geologiske og biologiske værdier i kommunen mod tiltag, der forringer deres værdi og samtidig medvirke til en styrkelse og forbedring af værdierne.

Staten udarbejder Vand- og Natura 2000-planer, der indeholder bindende mål og indsatsprogrammer for blandt andet søer, vandløb og grundvand. Disse har retsvirkning for kommuneplanlægningen. Det samme gælder råstofplanerne, der udarbejdes af Regionsrådet.

Gladsaxe Kommune er ikke omfattet af Natura 2000 eller af råstofplaner.

Kommunerne udarbejder vandhandleplaner med det formål at forbedre miljøtilstanden i søer og vandløb for at opfylde kravene i de statslige Vandplaner.