Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Gladsaxe Ringby
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Redegørelse
Letbane
Bagsværd Bypark
Bagsværd Bymidte
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Klimatilpasning
Det grønne
Mobilitet og trafik
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Gladsaxe Ringby


  


Gladsaxe Ringby er en af perlerne i den nye by, Ringbyen, der som en perlekæde af nye byområder, vil forbinde Lundtofte i nord med Ishøj/Avedøre i syd .

Vision

Gladsaxe Erhvervskvarter skal omdannes til Gladsaxe Ringby, en attraktiv, grøn og bæredygtig bydel med erhverv og andre byfunktioner med fokus på sundhed og bevægelse for områdets brugere. Der skal være plads til en mangfoldighed af virksomheder: store kontorvirksomheder, små værksteder og servicevirksomheder, produktionsvirksomheder med videre. Mangfoldigheden skal understøtte et innovativt miljø. Helhedsplanen Gladsaxe Ringby rummer Byrådets overordnede vision for udviklingen i Gladsaxe Erhvervskvarter.

Gladsaxe Ringby

Den kommende letbane i Ring 3 giver mulighed for at omdanne en lang række nedslidte erhvervkvarterer i kommunerne langs Ring 3 til nye attraktive byområder. Samlet kaldes det Ringbyen. Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby lægger op til, at der kan bygges tæt og højt i områderne, der ligger nærmest de kommende letbanestationer og mindre tæt i de områder, der ligger længst væk fra stationerne.

Gladsaxe Boulevard

Mellem Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej omdannes Ring 3 til en boulevard, der som en ny hovedgade samler området og skaber by med høj bebyggelse og banebrydende arkitektur. Boulevarden bliver hovednerven i Gladsaxe Ringby. Bebyggelsen skal have facade mod boulevarden, hvor letbanen kører i midten. 

Forskelligartede kvarterer

Helhedsplanens vision er, at området skal være mangfoldigt. De enkelte kvarterer i bydelen vil være forskellige både, når det gælder bygningernes form og udseende, og når det gælder de virksomheder, som er i området. Bydelens identitet skal bæres af innovation, bæredygtighed og god infrastruktur.

Hvad er næste skridt? 

Helhedsplanens visioner indarbejdes i kommuneplanens rammebestemmelser. Efterfølgende vil visionerne blive konkretiseret og detaljeret i nye lokalplaner for området.

Byrådet vil sætte fokus på at finde og udvikle nye samarbejdsformer og værktøjer, der kan sikre gode rammer for omdannelsen af de erhvervsområder, der er under forandring. Byrådet ønsker at samarbejde med investorer og eksisterende og kommende grundejere i området om områdets udvikling.

 I 2014 har grundejere og kommunen arbejdet sammen om udviklingsprojektet Gladsaxevej Nord. Projektet har blandt andet til formål at undersøge områdets potentiale for byomdannelse og udvikle metoder til at skabe partnerskaber for projekter, der omfatter mange ejere og forudsætter, at en plan løftes i fællesskab.

Lokalplan 221 House of Prince, 2012, er den første i en forventet række af lokalplaner for Gladsaxe Ringby.

Links

Byomdannelse

Rammebestemmelser Gladsaxe Ringby

Udviklingsprojektet Gladsaxevej Nord

Idéer til omdannelse af Gladsaxevej Nord

 

Links ud af Kommuneplan 2013

Helhedsplan for Gladsaxe Ringby PDF

Lokalplan 221 House of prince

Ringby-Letbanesamarbejdet WWW