Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Gladsaxe Ringby Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Redegørelse
Letbane
Bagsværd Bypark
Bagsværd Bymidte
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Klimatilpasning
Det grønne
Mobilitet og trafik
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Gladsaxe Erhvervskvarters fremtid

Gladsaxe Byråd vedtog 15. juni 2011 Helhedsplanen Gladsaxe Ringby. Helhedsplanen tager afsæt i byvisionen for Ringbyen, LOOP City, som de 10 kommuner langs Ring 3 har udviklet i samarbejde med Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen, Transportministeriet og Realdania.

Byvisionen er tænkt i en helhed. Den går på tværs af både forvaltninger, geografiske grænser og myndigheder og tager fat på mange af de allerstørste udfordringer, som moderne byer står overfor i dag. Det er udfordringer som global opvarmning, energiforsyning, biodiversitet (artsrigdom), sundhed, mobilitet, mangel på arbejdskraft med videre.

Helhedsplanen vil føre Gladsaxe Erhvervskvarter ind i fremtiden som en attraktiv, bæredygtig bydel med erhverv og andre byfunktioner, der naturligt kan indpasses i en moderne erhvervsby. Samlet set et mangfoldigt område, der kan tiltrække nye attraktive virksomheder. En spændende bydel med bykvaliteter, der kan trække servicefunktioner som spisesteder, overnatning, fitness og andre fritidsfunktioner til.

Byrådet har vedtaget den første lokalplan for en mindre del af kvarteret. Lokalplanen omfatter den tidligere tobaksfabrik.