Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Klima og miljø Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Letbane
Bagsværd Bypark
Bagsværd Bymidte
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Redegørelse
Klimatilpasning
Det grønne
Mobilitet og trafik
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Transport er af en af de største bidragydere til den samlede CO2-udledning i Gladsaxe Kommune. Samtidig er CO2-bidraget fra transport svagt stigende, mens det er faldende på alle andre områder. Der vil derfor være særlig fokus på de erhvervsområder, der i forvejen er under omdannelse, og hvor der kan indrettes tætte og bæredygtige byområder. Her skal det lette valg være en bæredygtig transportform som kollektiv trafik, cykling eller gang. 

I disse områder vil der også blive stillet krav om klima- og energihensyn i det kommende planlægningsarbejde. Med vedtagelse af en ændring af planloven i sommeren 2012 er det nu muligt, at en lokalplan kan indeholde regulering af, hvordan der kan bygges, begrundet i et ønske om at sikre klimatilpasning.

En stor del af kommunens energiforbrug og dermed CO2-udledning stammer fra opvarmning af boliger. Der arbejdes derfor på at hjælpe borgerne med at reducere energiforbruget og til at overgå til mere miljøvenlige energiformer. Det er i dag dyrere at bygge passivhuse og plusenergihuse end almindelige huse. For at opnå passivhus eller plusenergihus standard skal der blandt andet arbejdes med, hvor kompakt huset er, med isolering og udnyttelse af solenergi med videre. Det er nemmere at opnå standarden ved byggeri af flerfamiliehuse, idet disse typisk repræsenterer mere kompakte bygningsformer. Kommunen vil derfor undtage passivhuse og plusenergihsue fra reglen om, at der ikke må opføres dobbelthuse i åben-lav boligområder.