Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Klimatilpasning
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Letbane
Bagsværd Bypark
Bagsværd Bymidte
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Klimatilpasning
Redegørelse
Det grønne
Mobilitet og trafik
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Klimatilpasning


  


Klimatilpasning er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen indeholder den overordnede strategiske del af arbejdet med klimatilpasning, som udmøntes og gøres konkret i klimatilpasningsplanen.

Vision

Det er Byrådets mål for klimatilpasning at forebygge og mindske skaderne af skybrud og at adskille regnvandet fra spildevandet.

Regnvand skal håndteres lokalt og være synligt i bybilledet og i naturen. Regnvandet bruges som en ressource til at få mere kvalitet i byen eller indgår i grønne løsninger, der samtidig øger naturkvaliteten. Klimatilpasning vil ske i samarbejde med kommunens vandselskab og nabokommunerne.

Gladsaxe går foran og gennemfører klimatiltag på kommunale ejendomme, der kan inspirere borgere og virksomheder. Grundejere opfordres til at deltage aktivt ved selv at håndtere regnvand på egen grund. Klima- og energihensyn indarbejdes generelt i planlægningen.

13 områder er udpeget

Det er Byrådets ambition med klimatilpasningsplanen, at sikre værdier som bygninger, indbo, maskiner og naturen mod skadevoldende oversvømmelser. Byrådet sætter derfor fokus på 13 områder, hvor analyser viser, at der er størst risiko for skadevoldende oversvømmelser.

Det langsigtede og generelle mål er, at der højst hvert 100. år må stå mere end 10 cm vand på terræn, undtaget arealer der er udpeget til oversvømmelse eller opmagasinering af vand. Der vil være en konkret vurdering af det rimelige niveau for klimasikring i forbindelse med planlægningen af de konkrete løsninger og projekter.

Der er foretaget en prioritering af de 13 områder ud fra en række kriterier. Byrådet har valgt først at sætte fokus på boligområderne i Bagsværd og Buddinge, samt på erhvervskvarterene i Bagsværd og Gladsaxe, der i forvejen er under omdannelse.

Hvad er næste skridt?

Klimatilpasningen gennemføres i følgende fem spor i de 13 områder:

  •    indsats for boligområder

  •    indsats for erhvervsområder

  •    indsats der kobles på anlægsprojekter

  •    kampagner og vejledning

  •    udviklings- og undersøgelsesprojekter

Links

Retningslinjer Klimatilpasning

Hovedstruktur Klima og miljø

Kommuneplantillæg 1 Klimatilpasning

Links ud af Kommuneplan 2013

Klimatilpasningsplan WWW

 

  

De 13 udpegede områder