Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Mobilitet og trafik
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Letbane
Bagsværd Bypark
Bagsværd Bymidte
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Klimatilpasning
Det grønne
Mobilitet og trafik
Redegørelse
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Mobilitet og trafik


 


Hovedstaden vokser med flere borgere og flere arbejdspladser. Det giver mere trafik - også i Gladsaxe. Byrådet ønsker en bæredygtig transport, hvor færre kører bil og flere cykler, går eller bruger kollektiv transport.

Vision

Byens struktur og indretning skal gøre det nemt og oplagt at vælge bæredygtige transportformer. En mere bæredygtig transportstruktur skal sikre fremkommelighed og tryghed for alle trafikkanter og samtidig medvirke til et sundere liv og bedre klima for os alle. Byen skal indrettes, så det er nemt at komme frem på cykel, og så der er nem adgang til bus og tog. Mulighederne for at intensivere bebyggelse og anvendelse udnyttes i de stationsnære områder ved S-togs stationer og ved de kommende Letbane stationer i Ring 3. 

Bæredygtig transport

Arbejdet med bæredygtig transport samles og koordineres i mobilitetsplanlægningen. Mobilitetsplanlægning er en samlet betegnelse for en række metoder og værktøjer, der har til formål at ændre trafikvaner og skabe efterspørgsel efter bæredygtig transport. Det sker ved at skabe muligheder for nemme valg og ved at påvirke folks adfærd, når det gælder valg af transportmiddel. I udviklingen af byomdannelsesområderne sætter vi særlig fokus på bæredygtig transport. Vi ønsker derfor at indgå i samarbejder med virksomheder, pendlere med videre for at koordinere og forbedre adgangen til de bæredygtige transportvalg. 

Krav til mobilitet

Mobilitetsplaner kan dække større eller mindre byområder, og de skal give konkrete forslag som fremmer brugen af bæredygtige transportformer. For byomdannelsesområderne vil planerne for eksempel indeholde skærpede krav til antal af parkeringspladser, krav om parkering i konstruktion og etablering af fælles parkeringshuse for at begrænse privatbilismen og samtidig have krav til stiforløb, cykelparkering med videre.

Hvad er næste skridt?

Byrådet vedtager en plan for trafik og mobilitet i foråret 2014.

I den fortsatte planlægning af byomdannelsesområderne vil der blive arbejdet med mobilitetsplaner.

 Økonomiudvalget vedtog Trafik- og Mobilitetsplanen 29. april 2014.

Links

Trafikstruktur

Link ud af Kommuneplan 2013

Trafiksikkerhedsby WWW