Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Hovedstruktur Mobilitet og trafik Redegørelse
| |
Hovedstruktur
Gladsaxe Ringby
Letbane
Bagsværd Bypark
Bagsværd Bymidte
Buddinge Bymidte
Klima og miljø
Klimatilpasning
Det grønne
Mobilitet og trafik
Redegørelse
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Redegørelse


Bilen belaster CO2 regnskabet i betydelig grad. Kø og forsinkelser på vejnettet betyder tab af arbejdstid og øget belastning af miljøet. I fremtidens trafikplanlægning skal vi finde løsninger, der skaber den nødvendige sammenhæng mellem transportbehov, klima og adfærd.

Det skal være let og attraktivt at vælge en bæredygtig transportform som kollektiv trafik, cykling eller gang. Det kan ske ved at sætte begrænsninger for bilerne og dermed gøre det mindre attraktivt at køre i bil, for eksempel ved at sætte begrænsninger på antal parkeringspladser. Eller ved at skabe nogle gode rammer for de øvrige transportformer for eksempel gode cykelstier, øge fremkommeligheden for busserne, etablere letbane. Det kan også handle om at styrke mulighederne for at kombinere forskellige transportformer, eller at bruge bilen mere fornuftigt.

Byrådet er i gang med en plan for trafik og mobilitet i Gladsaxe, som vil komme med et bud på, hvordan kommunen vil arbejde med de forskellige virkemidler. Men arbejdet med mobilitet kan ikke ses snævert, så mister det sin værdi. Mobilitetsplanlægning strækker sig ud over kommunegrænsen og skal tænkes ind i et regionalt perspektiv.