Tillæg 16 - Gladsaxevej 384-400


Høring start 4. oktober 2016 
Høring slut 29. november 2016 
Baggrund og formål

Søborg Møbler udnytter ikke længere hele deres ejendom på Gladsaxevej 384-400 og har derfor i nogle år ønsket at sælge ejendommen. Der har ikke været interesse for at udnytte den til erhverv, og da kommuneplanrammen også giver mulighed for boliger, er der udarbejdet en lokalplan for et etageboligbyggeri.

Kommuneplanramme 17E1 fastlægger, at nybyggeri skal være mellem 6 og 10 etager for at skabe et tæt bymæssigt forløb langs Boulevarden. Formålet med kommuneplantillægget er, at give mulighed for, at der på ejendommen i anden række, kan bygges fra 4 til 10 etager. Tillægget præciserer desuden, at det er den primære bebyggelse, der skal overholde disse rammer således, at sekundære bygninger godt kan være lavere.

 
Redegørelse

Lokalplanen giver tilladelse til 500 m2 detailhandel i overensstemmelse med kommuneplanrammens bestemmelser om lokalcenter. Søborg Møbler har en eksisterende længebygning ud mod Gladsaxevej, som er bevaringsværdig i kategori 4. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bevaring af bygningens industrielle udtryk.

 
Rammer

Med kommuneplantillægget ændres ordlyden af bestemmelser om bygningshøjder for ramme 17E1.

Den eksisterende ordlyd er; Max. antal etager - min. 6 og max. 10.

Dette ændres til; Max. antal etager - Ud mod Ring 3 skal den primære bebyggelse være min. 6 og max. 10 etager. På ejendomme der ikke har facade ud mod Ring 3, kan de primære bygningsdele være i ned til 4 etager.