Kommuneplantillæg


Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan.

Når kommuneplantillægget er vedtaget, bliver det indarbejdet og intergreret i den gældende kommuneplan, så kommuneplanen til enhver tid er gældende.