Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 1 - Klimatilpasning
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 1 - Klimatilpasning


Høring start 30. september 2013 
Høring slut 24. november 2013 
Baggrund og formål

Alle kommuner skal inden udgangen af 2013 have udarbejdet en klimatilpasningsplan, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse og skaber overblik over og prioriterer indsatsen.

 
Hovedstruktur

Her fastlægges de overordnede visioner og mål for arbejdet med klimatilpasning. Byrådet sætter fokus på 13 områder, hvor analyser viser, at der er størst risiko for skadevoldende oversvømmelser. Hovedstruktur

 
Redegørelse

Redegørelse til hovedstruktur

Viser oversvømmelseskort, værdikort og kort over områder, hvor der er risiko for skadesvoldende oversvømmelse samt beskrivelse af risikobillede og baggrund for prioritering.

Redegørelse til retningslinjer

 
Retningslinjer

Her vises de områder, hvor der er størdt risiko for skadesvoldende oversvømmelser, på kort og fastlægges retningslinjer for arbejdet med klimatilpasning. Retningslinjer

 
Rammer

Alle de 258 rammeområder, der er omfattet af de 13 udpegede områder, markeres som udpeget område i forhold til klimatilpasning. Se områderne her

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget og klimatilpasningsplanen. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.

 
PDF http://gladsaxe.cowi.webhouse.dk/download/pdf/kpt1_klimatilpasning_vedtaget.pdf