Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261


Baggrund og formål

Ejeren af lokalcentret på Gammelmosevej ved Stengården Station ønsker at udvide det ubebyggede areal ved at inddrage naboejendommen, Christoffers Allé 149. Derved vil der blive mere plads til udendørs udstilling af varer, bedre cykelparkering og mere grøn beplantning i forbindelse med parkeringsarealerne. Med udvidelsen vil der også skabes flere parkeringspladser.

 
Redegørelse

Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der planlægges for byudvikling i de såkaldte OSD områder (Områder med særlige drikkevandsinteresser). Da kommuneplantillægget alene omfatter en mindre rammeændring, er der imidlertid ikke udarbejdet redegørelse for grundvandspåvirkningen.

 
Rammer

Med kommuneplantillægget ændres rammeafgrænsningen for de tre hidtidge rammer 5C1, 5B5 og 5B21.

Rammeområde 5C1 (Lokalcentret Gammelmosevej 253-261) bliver udvidet med ca. 785 m² fra ejendommen Christoffers Allé 149, som hidtil har været del af rammeområde 5B21 (Gammelmosevej/Christoffers Allé). Etageantallet i område 5C1 bliver justeret til højst en etage. Indkørslen til Christoffers Allé 149 og den resterende del af rammeområde 5B21 sammenlægges med rammeområde 5B5 (Huldbergs Allé), som har samme rammebestemmelser.

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplan 235. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.