Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 15
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 15


Baggrund og formål

Ejeren af ejendommen Gladsaxe Ringvej 51A ønsker at anvende ejendommen til en skrothandel med behov for kontorbyggeri og halbyggeri. Gladsaxe Kommune har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag, der muliggør anvendelsen, og fastlægger rammer for omfang og udformning af byggeri på ejendommen.

 
Redegørelse

Da planens område ligger inden for oplandet til et OSD- og NFI-område (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og Nitratfølsomme Indvindingsområder) skal kommunen redegøre for, hvordan grundvandet beskyttes. Læs mere herom i redegørelse om OSD og NFI.

 
Rammer

Med kommuneplantillægget ændres rammeområde 9.D.2 (Materielgård) til at hedde 9.E.4 (Jernplads). Området, som hidtil har været udlagt til offentlige formål, ændres til erhverv, bebyggelsesprocenten hæves fra 25 til 50, og den maksimale etagehøjde hæves fra 9 til 12 meter.

 
Miljøvurdering

Med kommuneplantillægget ændres rammeområde 9.D.2 (Materielgård) til at hedde 9.E.4 (Jernplads). Området, som hidtil har været udlagt til offentlige formål, ændres til erhverv, bebyggelsesprocenten hæves fra 25 til 50, og den maksimale etagehøjde hæves fra 9 til 12 meter.