Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 17 Hovedstrøg
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 17 Hovedstrøg


Høring start 13. april 2015 
Høring slut 8. juni 2015 
Dato for vedtagelse 26. august 2015 
Baggrund og formål

Byrådet ønsker med Lokalplan 238 for Søborg Hovedgade 79 at give mulighed for en mindre stram regulering af anvendelsen af den bevaringsværdige bygning.

Ejendommen udgør den nordlige udstrækning af hovedstrøget for Søborg Hovedgade Syd. Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer for hovedstrøg, at der i stueplan kun må etableres publikumsorienterede funktioner, som har butikskarakter samt restauranter, kulturelle institutioner og lignende. Det kræver Byrådets godkendelse at etablere kontorvirksomheder eller liberale erhverv. Øvrige etager må anvendes til liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger.

Byrådets ønske om en mere bred anvendelse af bygningen er således ikke i overensstemmelse med retningslinjerne for hovedstrøg. Kommuneplantillæg 17 har derfor til formål at indskrænke hovedstrøget ved Søborg Hovedagde Syd, således at Søborg Hovedgade 79 udgår.

 
Redegørelse

Byrådets ønske om en mere bred anvendelse af bygningen på Søborg Hovedgade 79 skal ses i sammenhæng med bygningens bevaringsværdi. Kravet om publikumsorienteret anvendelse med butikskarakter fordrer typisk en mere åben facade, og bygningens bevaringsværdi forhindrer en ændring af facaden. Derfor ønsker byrådet i stedet at give mulighed for flere anvendelsesmuligheder, der kan indpasses i den bevaringsværdige bygning.

Hertil kommer at Søborg Hovedgade 79 udgør den sidste bygning i hovedstrøget. Mod nord ligger Søborg Skole. Der er således ikke tale om, at hovedstrøget brydes, men blot at det indskrænkes en smule. 

 
Retningslinjer

Retningslinjen for hovedstrøg i Kommuneplan 2013 ændres alene ved, at det tilhørende kort ændres, således at Søborg Hovedgade 79 udgår af hovedstrøget. Der ændres ikke i øvrigt på retningslinjerne for hovedstrøg.

Tilsvarende konsekvensrettes kortet, der viser bydelscentre og hovedstrøg under retningslinjer for detailhandel.

Retningslinje for hovedstrøg

Retningslinje for detailhandel

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplan 238. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.