Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker


Høring start 31. januar 2017 
Høring slut 28. februar 2017 
Baggrund og formål

Kommuneplantillæg 20 præcisere mulighederne for detailhandel ved lokalcentre og lokalebutikker i forhold til Kommuneplan 2013.

 
Redegørelse

Byrådet ønsker at efterkomme ønsket fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, der er grundejer af lokalcenterområdet ved Skoleparken, at lokalcentret Skoleparken udgår af detailhandelsstrukturen. Boligafdelingen Skoleparken har de seneste 10 år oplevet at det sværere og sværere at udleje lokalerne i lokalcentret, hvilket belaster økonomien i boligafdelingen. I forbindelsen helhedsplan for renovering af Skoleparken ønsker afdelingen at ombygge lokalerne til boliger.

På den baggrund nedlægges lokalcenterområdet Skoleparken og bliver en del af boligområdet Skoleparken.

Byrådet ønsker at fjerne muligheden for lokale butikker uden for detailhandelsstrukturen i Haspegård og Maglegård.

 
Retningslinjer

 

Retningslinjen for lokale butikker slettes, da muligheden for en lokal butik i Haspegård og Maglegård kvarteret udgår.

Retningslinjerne for detailhandel rettes, så lokalcenterområdet Skoleparken udgår og bliver en del af boligområdet 5B10 Skoleparken. Lokalcenterområdet Skoleparken udgår derfor i tabellen der fastsætter butiksstørrelser. Tilsvarende konsekvensrettes kortet, der viser lokalcentre under retningslinjer for detailhandel.

Link Retningslinje for lokalcenter

 
Rammer

Rammeområdet 5C3 Skoleparken udgår, og bliver en del af rammeområdet 5B10 Skoleparken.

Link 5B10

 

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget 20. Planen vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, da muligheden for detailhandel indsnævres med at fjerne et lokalcenter og mulighed for enkeltliggende butikker i Haspegård og Maglegård Kvarter. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.