Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 21 - Holmevej 9-15
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 21 - Holmevej 9-15


Høring start 4. oktober 2016 
Høring slut 29. november 2016 
Dato for vedtagelse 18. januar 2017 
Baggrund og formål

Gladsaxe Kommune ønsker ikke længere at anvende ejendommen Holmevej 9-15, der i en årrække har været områdekontor for dagtilbud.

Med de gældende rammebestemmelser for 16F1 er området udlagt til rekreativt grønt område. For at give mulighed for en anden anvendelse på ejendommen er der behov for en ændring af kommuneplanens rammer. Der udarbejdes derfor kommuneplantillæg 21.

Parallelt med kommuneplantillægget er der også udarbejdet et forslag til lokalplan 248 med mere detaljerede planbestemmelser.

 
Redegørelse

Ejendommen Holmevej 9-15 ligger i et parcelhuskvarter, og derfor ønsker Byrådet at ændre anvendelse til boligformål. I forbindelse med udarbejdelsen af By- og Boligpolitikken viste analyser at der er en voksende gruppe af ældre borgere, som ønsker at skifte villaen eller parcelhuset ud med en mindre bolig i lokalområdet. For at opfylde dette behov giver lokalplanen mulighed for at opføre en bebyggelse med 4 senioregnet rækkehuse.

 
Rammer

Med kommuneplantillægget oprettes et nyt rammeområde 16B9 fra 16F1, som udlægger området til tæt lav boligområde. Området får en bebyggelsesprocent på 30, et max etageantal på 1 etage og en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. bolig.  

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplan 248 og det tilhørende kommuneplantillægget 21. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, da planerne alene giver mulighed for at nedrive en eksisterende bygning for til gengæld at kunne opføre en mindre rækkehusbebyggelse med maksimalt 4 boliger uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen til Garhøj. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.