Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR


Høring start 1. juli 2013 
Høring slut 27. september 2013 
Dato for vedtagelse 23. april 2015 
Baggrund og formål

HOFOR har søgt om at forny deres tilladelser til at indvinde grundvand fra de syv regionale vandværker; Søndersø, Islevbro, Thorsbro, Marbjerg, Lejre, Slangerup og Regnemark. Der er sammenlagt søgt om at indvinde ca. 62 mio. kubikmeter/år. Vandindvindingen berører en lang række kommuner, heriblandt Gladsaxe Kommune.

HOFOR indvinder grundvand til brug i 20 kommuner i hovedstadsområdet. Samlet vurderes det, at HOFOR leverer vand til ca. 1. mio. mennesker. Den regionale vandforsyning hviler i udstrakt grad på en lang række gamle indvindingstilladelser fra før 1980. Derfor skal HOFOR have fornyet sine eksisterende tilladelser til at indvinde grundvand.

Miljøstyrelsen, som er VVM-myndighed, har udarbejdet dette kommuneplantillæg og tilhørende VVM-redegørelse.

Formålet med VVM-redegørelsen er at vurdere vandindvindingens virkning på miljøet som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til det ansøgte.

 
Retningslinjer

Med kommuneplantillægget indføres nye retningslinjer, som fastlægger, hvor meget grundvand HOFOR kan indvinde og som stille betingelser for vandindvindingstilladelsen.