Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle


Baggrund og formål

Gladsaxe Kommune har modtaget en henvendelse fra en bygherre, der ønsker at omdanne den tidligere smede- og maskinfabrik på Niels Finsens Alle 31 til rækkehusboliger. Derudover er der gennem de seneste år kommet henvendelser fra flere grundejere i området, der blandt andet efterspørger videre rammer for udstyknings- og bebyggelsesmuligheder.

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for en højere bebyggelsesprocent og etageantal samt mindre grundstørrelser, end hvad der tillades med Kommuneplan ´13 på nuværende tidspunkt.

Parallelt med kommuneplantillægget er der udarbejdet et forslag til lokalplan 234, der fastlægger detaljerede bestemmelser.

 
Redegørelse

Området indeholder blandet bebyggelse bestående af villaer og mindre erhvervsbygninger, oftest to bygninger på samme matrikel. På grund af øget mobilitet er det ikke længere så væsentligt at have håndværks- og serviceerhverv til betjening af lokalområdet. Derfor er der opstået et behov for at omdanne erhvervsbygninger til boliger og for at kunne udstykke grunde.

 
Rammer

I kommuneplantillæg 13 ændres rammebestemmelserne for område 14.BE.1.

Bebyggelsesprocenten hæves fra 35% til 40%, det maksimale etageantal hæves til to etager, og grundstørrelsen ændres til minimum 350 m2.

Der fastlægges supplerende rammer for Niels Finsens Alle 31, matr. nr. 22v. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 65 og bygningshøjden til 2½ etage. Disse rammer indarbejdes som supplerende rammer for rammeområde 14.BE.1.

 

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplan 234. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.

 
PDF Kommuneplantillæg 13