Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5


Høring start 8. september 2015 
Høring slut 3. november 2015 
Baggrund og formål

Grundejeren af Gammelmosevej 217 ønsker at opføre en lille rækkehusebebyggelse med tre huse. Med de gældende rammebestemmelser må der kun opføres åben-lav boligbyggeri i området. For at give mulighed for en anden bygningstype på ejendommen er der behov for en ændring af kommuneplanens rammer. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg.

Parallelt med kommuneplantillægget er der også udarbejdet et forslag til lokalplan 242 med mere detaljerede planbestemmelser.

 
Redegørelse

Ejendommen ligger i et område, som indeholder både rækkehuse og villaer i forskellige etageantal. Det vurderes derfor, at der godt kan indpasses en ny mindre rækkehusbebyggelse i det i forvejen meget varierede kvarter.

På nabogrunden er der opført tre rækkehuse med tilsvarende arkitektur. De med kommuneplantillægget muliggjorte tre rækkehuse vil derfor bidrage til en samlet rækkehusbebyggelse med i alt seks rækkehuse.

 
Rammer

Gammelmosevej 217 udskilles fra rammeområde 5B5 og vil i stedet indgå i rammeområde 5B24, som består af Huldbergs Allé 1, 3 og 5.

Det udvidede rammeområde 5B24 udlægges til tæt-lav boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 40% for området under ét, et etageareal på maksimalt 2, en mindste grundstørrelse på 300 m2 og en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. bolig.

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplan 242. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.