Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241


Baggrund og formål

Gladsaxe Kommune har solgt den tidligere Lundevang Skole i Mørkhøj med henblik på, at der kan opføres en rækkehusbebyggelse med ca. 35 boliger. Parallelt med dette kommuneplantillæg er der derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 224, som fastlægger de nærmere bestemmelser for den kommende bebyggelse.

 
Redegørelse

Da planens område ligger inden for oplandet til et såkaldt OSD-område (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) skal kommunen redegøre for, hvordan grundvandet beskyttes. Læs mere herom i redegørelsen om OSD.

 
Rammer

Med kommuneplantillægget ændres rammeområde 8D2 (Lundevang) til at hedde 8B13 (Mørkhøjvej 231-241). Området, som hidtil har været udlagt til offentligt formål, ændres til tæt-lav boligområde, bebyggelsesprocenten hæves fra 25 til 50, og det maksimale etageantal hæves fra 2 til 3 etager.

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget og forslag til lokalplan 224. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.