Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 6 - Huldbergs Allé
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 6 - Huldbergs Allé


Baggrund og formål

Grundejeren af Gammelmosevej 221 ønsker at opføre en lille rækkehusbebyggelse på hjørnegrunden. Med de gældende rammebestemmelser må der kun opføres åben-lav boligbyggeri i området. For at give mulighed for en anden bygningstype på ejendommen er der behov for en ændring af kommuneplanens rammer. Der udarbejdes derfor kommuneplantillæg.

Parallelt med kommuneplantillægget er der også udarbejdet et forslag til lokalplan 229 med mere detaljerede planbestemmelser.

 
Redegørelse

Ejendommen ligger i et område, som indeholder både rækkehuse og villaer i forskellige etagehøjder. Det vurderes derfor, at der godt kan indpasses en ny mindre rækkehusbebyggelse i det i forvejen meget varierede kvarter.

 
Rammer

Med kommuneplantillægget oprettes et nyt rammeområde 5B24 fra 5B5, som udlægger området til tæt-lav boligområde. Området får en bebyggelsesprocent på 40, et max etageantal på 2 etager, en mindste grundstørrelse på 300 m2 og en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. bolig.

 
Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af kommuneplantillægget og lokalplan 229. Planerne vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.