Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Kommuneplantillæg Vedtaget Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Forslag
Under politisk behandling
Vedtaget
Tillæg 1 - Klimatilpasning
Tillæg 2 - Bagsværd Erhvervskvarter
Tillæg 3 - Mørkhøjvej 231-241
Tillæg 5 - Vandtårnsvej 62
Tillæg 6 - Huldbergs Allé
Tillæg 10 - Genbrugsstationen
Tillæg 7 - VVM Vandindvinding HOFOR
Tillæg 8 - VVM CMC Biologics
Tillæg 20 - Lokalcentre og lokale butikker
Tillæg 21 - Holmevej 9-15
Tillæg 12 - Bagsværd Rocenter
Tillæg 14 - Gammelmosevej 253-261
Tillæg nr. 13 - Vilh. Bersøes Alle/ Niels Finsens Alle/ Erik Bøghs Alle
Tillæg 17 Hovedstrøg
Tillæg nr. 18 Huldbergs Allé 1-5
Tillæg 19 - Bagsværd Hovedgade 177
Tillæg 15
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Tillæg 8 - VVM CMC Biologics


Høring start 6. november 2013 
Høring slut 8. januar 2014 
Baggrund og formål

VVM betyder vurdering af virkninger på miljøet. Visse typer af anlæg skal ifølge VVM bekendtgørelsen underkastes en sådan særlig vurdering.

Medicinalvirksomheden CMC Biologics på Vandtårnsvej 83B planlægger at gå fra udelukkende at fremstille materiale til forsøg i pilotanlæg til at anvende de samme anlæg til egentlig produktion med henblik på kommercielt salg. Fabrikken bliver derved VVM-pligtig, selvom der ikke sker væsentlige ændringer hverken i forhold til produktion eller miljøpåvirkninger. 

Miljøstyrelsen, som er VVM-myndighed på denne type virksomheder, har udarbejdet dette kommuneplantillæg og tilhørende VVM-redegørelse.

 
Retningslinjer

Med kommuneplantillægget indføres en retningslinje, som fastlægger, at virksomheden kan foretage produktion til kommercielt brug, når udvidelser eller ændringer sker i overensstemmelse med den udarbejdede VVM-redegørelse.