Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Miljøvurdering Energi
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Trafik
Natur
Energi
Erhvervslivet
Kommuneplantillæg
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Energi


Energiforbrug

Byrådet har et ønske om reducere energiforbruget og overgå til mere miljøvenlige energiformer, herunder at øge andelen af vedvarende energi. Forslag til Kommuneplan 2013 indeholder derfor mulighed for at opstille byvindmøller i en række udpegede områder, hvor der ikke forventes at være gener i forhold til naboer og andre.

Desuden indeholder kommuneplanforslaget retningslinjer for opsætning af solceller, som giver vide muligheder for opsætningen, men hvor der sættes krav til den konkrete opsætning af hensyn til arkitektur og æstetik.

Det er efter den gældende Kommuneplan 2009 ikke muligt at etablere dobbelthuse i åben-lav boligområder. For at understøtte og forbedre muligheden for etablering af passivhuse og energiplus huse i Gladsaxe indeholder forslag til Kommuneplan 2013 mulighed for, at der i åben-lav boligområder kan etableres dobbelthuse, hvis de bygges som passivhuse (minimalt energiforbrug) eller energiplushuse (energiproducerende).

O-alternativ

Den ønskede samfundsmæssige miljøgevinst vil blive mindre, hvis kommunen ikke arbejder positivt for solceller og byvindmøller.

Sammenfatning

Bestemmelserne har alle til formål at sænke de negative virkninger af den enkelte boligs energiforbrug på miljøet. Resultaterne vil - omend de er små for den enkelte bolig- tælle med i det store regnskab. Samlet set forventes de ændrede bestemmelser i kommuneplanen at have en mindre positiv indflydelse med henblik på at reducere energiforbruget i kommunen.