Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Miljøvurdering Erhvervslivet
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Trafik
Natur
Energi
Erhvervslivet
Kommuneplantillæg
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Erhvervslivet


Gladsaxe Ringby

Kommuneplan 2013 åbner op for omdannelse og intensivering i større dele af Gladsaxe Erhvervskvarter. Anvendelsen fastlægges til erhvervsformål, kontor og andre servicefunktioner, der kan indpasses i den moderne erhvervsby. Omdannelsen forventes at ske over en længere årrække og bygger på en forudsætning om en letbane i Ring 3. Planlægningen lægger op til, at der kan ske en betydelig vækst i antallet af arbejdspladser i området. Det fuldt udbyggede og omdannede område vil kunne rumme i størrelsesordnen 35.000 arbejdspladser. Etableringen af letbanen og erhvervskvarterets omdannelse til et attraktivt byområde i Gladsaxe Ringby vil sætte Gladsaxe Kommune på landkortet som en kommune, hvor der sker udvikling og vækst.

O-alternativ

I området ved Gladsaxe Trafikplads vil der kunne ske omdannelse til kontorformål efter den gældende lokalplan. I det øvrige område giver plangrundlaget ikke mulighed for, at området kan omdannes til et attraktivt erhvervsområde, og den eksisterende industribebyggelse vil forslumme i takt med, at den eksisterende anvendelse ophører. Med et uændret plangrundlag i Gladsaxe Erhvervskvarter vil der ikke ske den ønskede vækst for erhvervslivet.

Sammenfatning

Det vurderes ikke, at omdannelsen vil resultere i væsentlige miljøproblemer, som ikke vil kunne håndteres ved afhjælpende foranstaltninger i den videre planlægning, mobilitetsplanlægning med videre. Konkret vil der være behov for at følge den trafikale udvikling nøje og vurdere de trafikale konsekvenser.