Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Miljøvurdering Natur
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Trafik
Natur
Energi
Erhvervslivet
Kommuneplantillæg
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Natur


Naturbeskyttelse

I forslag til Kommuneplan 2013 udpeges tre nye områder som økologiske forbindelser. Det drejer sig om områder langs Kagsåen, Hillerød Motorvejen og Vandledningsstien. Der er tale om områder langs eksisterende cykel/gangstier, som allerede i dag er beplantede. Udpegningen vil øge fokus på områdernes betydning som spredningskorridorer for dyre- og plantelivet. I forhold til pleje af områderne vil der blive lagt vægt på muligheden for at øge naturindholdet.

O-alternativ

De nyudpegede spredningskorridorer vil ikke være sikret.

Sammenfatning

Spredningskorridorerne vil have en positiv effekt for dyre- og plantelivet i det bebyggede byområde. Herudover vil korridorerne også kunne give en positiv visuel og oplevelsesmæssig effekt for borgerne.