Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Miljøvurdering Trafik
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Trafik
Natur
Energi
Erhvervslivet
Kommuneplantillæg
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Trafik


I forslag til kommuneplan introduceres en ny måde at tænke trafikplanlægning på, der i højere grad handler om at gøre cykel og kollektiv transport til attraktive alternativer til bilen. Baggrunden er et ønske om at reducere stigningen i trafikken, som følger af dels den generelle stigning og dels den stigning, der er en følge af den mere intensive udnyttelse af erhvervsområderne, som byomdannelsen giver anledning til. Der arbejdes med en letbane i Ring 3, og i områderne omkring stationerne planlægges for gode stiforbindelser, som skal gøre det nemt at kommet til letbanen. Samtidig vil hensyn til gode skiftemuligheder mellem cykel og kollektiv transport indgå i den kommende lokalplanlægning.

O-alternativ

Det vil være vanskeligt at gennemføre den ønskede byudvikling omkring letbanen, hvis ikke der introduceres nye måder at tænke trafikplanlægning på. Den forventede trafik til Gladsaxe Erhvervskvarter vil, uanset letbanens betydning, ikke kunne afvikles på en hensigtsmæssig måde, og trafikken vil brænde sammen i og uden for området. Konklusionen er, at der ikke kan ske byudvikling af betydning i Gladsaxe Erhvervskvarter, hvis ikke der tages nye metoder og tiltag i brug.

Sammenfatning

Det overordnede mål med den samlede indsats i trafikplanlægningen er at sikre fremkommelighed ved dels at styrke den kollektive transport, dels at arbejde med parkeringsnormer og etablering af P-huse og endelig ved at arbejde med mobilitetsplanlægning for at sikre, at den ønskede byudvikling bliver en succes.