Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Rammebestemmelser


Kommuneplanrammerne fastlægger mål, muligheder og begrænsninger for arealanvendelsen i de enkelte rammeområder i kommunen. Rammerne indeholder typisk bestemmelser om et områdes anvendelse, bebyggelsesprocent, bygningshøjde med mere.

Rammebestemmelserne er bindende for lokalplanlægningen og kan kun fraviges ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Betegnelse for rammeområder

Hvert område i rammerne har en navnebetegnelse. Det første tal angiver kvarteret, der har numre fra 1-19.

Derefter følger et bogstav, der angiver hovedanvendelsen.

B: Boligformål
B/E: Blandet bolig og erhvervsformål
C: Centerformål
D: Område til offentligt formål
E: Erhvervsformål
F: Fritidsformål
T: Teknisk anlæg

Det sidste tal er nummereringen ud fra antallet af hovedanvendelsen i kvarteret.

Et eksempel på et rammeområde kan være Rådhusområdet: 13.D.2

13 = kvarterets nummer
D = hovedanvendelsen
2 = nummerering

Hvordan kommer du videre?

Du kan enten finde kvarteret på kortet af kommunen eller i listen til venstre herfor.

Hvert kvarter er beskrevet med sine særlige karaktertræk og et kort af kvarterets enkelte rammeområder.

Herfra kan du finde den relevante ramme på kortet eller i listen nedenfor for at læse, hvilke rammebestemmelser og retningslinjer, der gælder for det enkelte område.