Bagsværd


Kvarteret har en meget attraktiv placering ved Hareskoven og Bagsværd Sø. Kvarterets karakter og kvaliteter som attraktivt boligområde med store grunde i Aldershvileområdet, overvejende åben-lav bebyggelse og grønne boligveje skal bevares.

I Bagsværd Kvarter er der godt 3.700 boliger og ca. 7.500 beboere. 

Bagsværd Bymidte er kvarterets handelsmæssige centrum ved S-togstationen. Bymidten er domineret af overvejende åben-lav bebyggelse, etageboliger, to højhuse i bymidten samt tæt-lav boligbebyggelser.

Byrådet vedtog i maj 2011 en vision for bymidten, Vision 2025 for centerområdet, byrum og byliv samt for trafik i bymidten. Visionen er fuldt op af lokalplan 218, der giver mulighed for at opføre en bebyggelse med butikker, kontorer og boliger langs Bagsværd Hovedgade ud for boligbebyggelsen Buegården.

Bagsværd Skole flytter til Bagsværd Hovedgade 62 i 2013 og åbner op for en omdannelse af ejendommen Bagsværd Hovedgade 157. Ligeledes er der planer om, at Københavns Kommunes institution Ringbo lukker indenfor de kommende år, og dermed giver mulighed for, at der kan planlægges for en omdannelse af arealet i sammenhæng med den gamle Bagsværd Skole.

Boligbebyggelserne Bindeleddet, Poppelkrogen, Hyrdeparken og Søndergård Park er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Kvarteret er velforsynet med grønne rekreative områder; Rostadion ved Regatta Pavillonen, Aldershvile Slotspark, Bagsværd Søpark, Hareskoven og Bagsværd Sø.

Links

Bagsværd Bymidte

Bymidter og bydelscentre

Stationsnærhed

Kulturhistoriske værdier

Naturbeskyttelsesområder