Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Bagsværd Bypark
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Bagsværd Bypark


Kvarteret er under omdannelse fra erhvervsområde til et attraktivt byområde bestående af boliger, butikker samt kontor- og serviceerhverv. I udviklingen af området lægges vægt på bæredygtighed, byrum og byliv.

Kvarteret kommer til at rumme ca. 3000 arbejdspladser og ca. 900 boliger.

Den eksisterende vejstruktur bibeholdes i store træk, mens der indføres et nyt element i form af en rekreativ og grøn gang- og cykelforbindelse, der kæder det nye kvarter sammen med Bagsværd Bymidte og Smør- og Fedtmosen.

For at sikre at kvarteret vil opleves spændende og varieret, skal der i den fremtidige planlægning arbejdes med forskellige bygningstyper, byrum af forskellig karakter, bymæssige gader og grønne stiforbindelser.

Der er få bevaringsværdige bygninger i områder, men der lægges vægt på kulturarven i området for at bevare noget af stedets historie.

Det overordnede mål for kvarteret er, at omdannelsen kommer til at ske i overensstemmelse med principperne, som er fastsat i helhedsplanen for Bagsværd Bypark.

Hele området er udpeget som byomdannelsesområde. 

Links

Bagsværd Bypark

Byomdannelse

Detailhandel

Stationsnærhed

Kulturhistoriske værdier