Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Bagsværd Erhvervskvarter
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Bagsværd Erhvervskvarter


Bagsværd Erhvervskvarter skal fastholdes som erhvervskvarter med mulighed for fortsat fornyelse og omdannelse af området.

Det er hensigten, at området fremover vil opnå karakter af en erhvervscampus bestående af primært administrationsbygninger med tilhørende støttefunktioner i områdets østlige del. Mod vest og mod syd opretholdes de nuværende muligheder for produktionserhverv.

Hjørnet af Krogshøjvej og Smørmosevej huser en nyligt opført kontorbygning på 6 etager, der skal fungere som områdets bygningsmæssige tyngdepunkt og samlingssted.

I Bagsværd Erhvervskvarter er der godt 5.700 arbejdspladser.

Kvarteret er karakteriseret ved en blanding af både små og store bygninger, produktion og administration samt en stor variation i arkitektur. For at sikre at mangfoldigheden kan udvikles, samtidig med at områdets overskuelighed styrkes, skal der i den fremtidige planlægning arbejdes med byrum af forskellig karakter, bymæssige gader samt grønne stiforbindelser.

De eksisterende afskærmende plantebælter skal bevares.