Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Buddinge
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

Buddinge


Det er målet at styrke Buddinge By som kommunens kulturelle centrum. Området omkring Buddinge Center har status som bymidte og omfatter blandt andet Rådhusområdet. Det er planen, at bymidten udvides øst for Ring 3 til at omfatte området fra Buddinge Station i nord til Telefonfabrikken i syd.

Der skal udarbejdes en helhedsplan for den fremtidige udvikling af Buddinge By med centerfunktioner og nybyggeri. Helhedsplanen skal vise, hvordan der kan skabes sammenhænge og nærhed i området som forudsætning for et aktivt og levende byliv. Den kommende letbane i Ring 3, og de planlagte stationer ved Buddinge station og ved rundkørslen vil give mulighed for at omdanne bebyggelse samt intensivere bebyggelse og anvendelse indenfor det afgrænsede stationsnære område.

For den resterende del af Buddinge Kvarter gælder, at områdets karakter og kvaliteter, som boligområde med grønne boligveje skal bevares.

I Buddinge kvarter er der godt 4.500 boliger og ca. 8.400 beboere. 

Kvarteret er domineret af boligbebyggelse, overvejende store etageboligbebyggelser fra 1950’erne, højhuset ved Buddinge Centret og åben-lav boliger. Den nye kontor- og butiksbebyggelse ved Buddinge Station og politistationen er med til at markere Budding By. 

Etageboligbebyggelserne Kildeparken, Kildevænget, Gavlhusene og Rådhuset samt Københavns Vandforsynings reservoir er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Buddinge Batteri er udlagt til og er et grønt område.

Interne links

Buddinge Bymidte

Detailhandel

Stationsnærhed

Kulturhistoriske værdier