Buddinge


Det er målet at styrke Buddinge By som kommunens kulturelle centrum. Området omkring Buddinge Center har status som bymidte og omfatter blandt andet Rådhusområdet. Det er planen, at bymidten udvides øst for Ring 3 til at omfatte området fra Buddinge Station i nord til Telefonfabrikken i syd.

Der skal udarbejdes en helhedsplan for den fremtidige udvikling af Buddinge By med centerfunktioner og nybyggeri. Helhedsplanen skal vise, hvordan der kan skabes sammenhænge og nærhed i området som forudsætning for et aktivt og levende byliv. Den kommende letbane i Ring 3, og de planlagte stationer ved Buddinge station og ved rundkørslen vil give mulighed for at omdanne bebyggelse samt intensivere bebyggelse og anvendelse indenfor det afgrænsede stationsnære område.

For den resterende del af Buddinge Kvarter gælder, at områdets karakter og kvaliteter, som boligområde med grønne boligveje skal bevares.

I Buddinge kvarter er der godt 4.500 boliger og ca. 8.400 beboere. 

Kvarteret er domineret af boligbebyggelse, overvejende store etageboligbebyggelser fra 1950’erne, højhuset ved Buddinge Centret og åben-lav boliger. Den nye kontor- og butiksbebyggelse ved Buddinge Station og politistationen er med til at markere Budding By. 

Etageboligbebyggelserne Kildeparken, Kildevænget, Gavlhusene og Rådhuset samt Københavns Vandforsynings reservoir er udpeget som bevaringsværdige i kommuneatlasset og i kommuneplanen.

Buddinge Batteri er udlagt til og er et grønt område.

Interne links

Buddinge Bymidte

Detailhandel

Stationsnærhed

Kulturhistoriske værdier