Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Forslag
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

14BE1 Vilh. Bergsøes Alle/ Erik Bøghs Alle

Forslag

Plannummer 14BE1 
Distrikt Søborg Kvarter 
Plannavn Vilh. Bergsøes Alle/ Erik Bøghs Alle 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Bebyggelse supplerende Bebyggelsesprocent for matrikel 22v: 65 
Grundstørrelse Minimum 350 m2 og maksimum 800 m2.
For matrikel 22v: Intet minimum 
Max. antal etager 2 etager 
Etager supplerende For matrikel 22v: 2½ etage 
Parkeringsnorm Minimum 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal kontorerhverv. 
Bevaring Hovedbygningerne af ejendommene med matrikelnummer 22ak, 22am, 22an og 22fx, alle af Buddinge, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets særlige tilladelse. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
KOMTIL_ID 2968231