Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Forslag 14BE2-forslag
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

14BE2-forslag Gladsaxevej 56-114

Forslag

Plannummer 14BE2-forslag 
Distrikt Søborg Kvarter 
Plannavn Gladsaxevej 56-114 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Supplerende anvendelse Området kan omdannes til blandet lav etageboligbebyggelse og kontor- og serviceerhverv, dagligvarebutik. 
Detailhandel En dagligvarebutik på 1000 m². 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2½ etager 
Parkeringsnorm Der skal være mindst 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål, 1 P-plads pr. 50 m² kontor- og serviceerhverv og 1 P-plads pr. bolig. 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik. For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende. Cykelparkering skal så vidt muligt placeres tæt ved butikkens hovedindgang.

Til kontorerhverv skal der anlægges 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m². Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
KOMTIL_ID 2741061