Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Forslag 9E2 - Forslag
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

9E2 - Forslag Transformervej

Forslag

Plannummer 9E2 - Forslag 
Distrikt Mørkhøj Erhvervskvarter 
Plannavn Transformervej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Supplerende anvendelse Produktions- og lagervirksomhed, varmecentral 
Bebyggelsesprocent 75% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Grundstørrelse Min. 2.500 m2 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm 1 P-plads pr. 50 m2 etageareal 
Cykelparkering Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 
Bevaring Bevaringsbestemmelser for afskærmningsbælte 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
KOMTIL_ID 3188423