Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Forslag 9T3 - Forslag
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

9T3 - Forslag Sneglehøj

Forslag

Plannummer 9T3 - Forslag 
Distrikt Mørkhøj Erhvervskvarter 
Plannavn Sneglehøj 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Tekniske anlæg 
Supplerende anvendelse Genbrugsstation, rekreativt areal, kørevej mv. 
Klima Udpeget område 
Bevaring Gravhøjen Sneglehøj er et fredet fortidsminde. 
Miljø Der må ikke opbevares farligt affald inden for området. 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone 
KOMTIL_ID 3188423