Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 10D4
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

10D4 Gyngemoseværket og multianvendelig hal

Vedtaget

Plannummer 10D4 
Distrikt Gyngemose Kvarter 
Plannavn Gyngemoseværket og multianvendelig hal 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Supplerende anvendelse Idrætsanlæg, dagtilbud, teknisk anlæg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. andel af grundarealet der må bebygges 30% 
Max. bygningshøjde 15 m 
Klima Udpeget område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone