Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 11C1
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

11C1 Buddinge Station

Vedtaget

Plannummer 11C1 
Distrikt Gladsaxe Kvarter 
Plannavn Buddinge Station 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Centerområde 
Supplerende anvendelse Trafikterminal 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Detailhandel Butiksstørrelser: Max. 5.000 m2 bruttoetageareal til detailhandel. Max. butiksstørrelse: 3.500 m2 bruttoetageareal til dagligvarer og max. 2.000 m2 bruttoetageareal til udvalgsvarer. 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 12 etager 
Klima Udpeget område 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.

3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Cykelparkering til udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle institutioner mv. skal afpasses i forhold til antallet af brugere, kunder og ansatte.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
Cykelparkering ved nye og eksisterende stationer skal afpasses i forhold til antallet af passagerer. En del af cykelparkeringspladserne skal være overdækkede. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone