11C2 Buddinge Hovedgade / Stengårds Allé

Vedtaget

Plannummer 11C2 
Distrikt Gladsaxe Kvarter 
Plannavn Buddinge Hovedgade / Stengårds Allé 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Mindre butiksområder 
Detailhandel Detailhandelsregler for lokalcenter Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé: Max butiksstørrelse til dagligvarer 1.000 m2 og max butiksstørrelse til udvalgsvarer 100 m2. 
Bebyggelsesprocent 75% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3 etager 
Etager supplerende Der kan partielt opføres 4 etager 
Parkeringsnorm Der skal udlægges parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål. 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Cykelparkering til udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle institutioner mv. skal afpasses i forhold til antallet af brugere, kunder og ansatte.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone