Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om hjemmesiden Udskriv PDF Sitemap
Du er her: Forside Kommuneplan 2013 (aflyst) Rammebestemmelser Enkelt områder Vedtaget 11F1
| |
Hovedstruktur
Retningslinjer for by
Retningslinjer natur og fritid
Retningslinjer infrastruktur
Rammebestemmelser
Bagsværd
Bagsværd Bypark
Bagsværd Erhvervskvarter
Buddinge
Gladsaxe
Gladsaxe Ringby
Gyngemose
Hareskoven
Haspegård
Høje Gladsaxe
Kagså
Maglegård
Mørkhøj
Mørkhøj Erhvervskvarter
Nybro
Stengård
Søborg
Vadgård
Værebro
Enkelt områder
Kommuneplantillæg
Regional planlægning
Miljøvurdering
Sådan bruger du planen
Giv din mening til kende
Kontakt

Byplanafdelingen
Rådhus Alle  7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 42
byplan@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

 
 
 

11F1 HF Carl Nielsens Minde

Vedtaget

Plannummer 11F1 
Distrikt Gladsaxe Kvarter 
Plannavn HF Carl Nielsens Minde 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Kolonihaver 
Bebyggelse supplerende Der må opføres let bebyggelse til sommerbeboelse samt redskabsskure, væksthuse og lignende med et samlet etageareal på højst 50 m² 
Grundstørrelse Det enkelte havelod må højst være 400 m² 
Max. antal etager 1 etage 
Klima Udpeget område 
Parkeringsnorm Der etableres fælles parkeringspladser med én parkeringsplads for hver to havelodder 
Bevaring Bevaringsbestemmelser for sø 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone