12D3 Kløvergården

Vedtaget

Plannummer 12D3 
Distrikt Vadgård Kvarter 
Plannavn Kløvergården 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Supplerende anvendelse Dagtilbud 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² daginstitution.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone