12D5 Vadgård skole

Vedtaget

Plannummer 12D5 
Distrikt Vadgård Kvarter 
Plannavn Vadgård skole 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Supplerende anvendelse Skole 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Klima Udpeget område 
Cykelparkering 60-70 cykelparkeringspladser pr. 100 elever.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. 
Bevaring Bevaringsbestemmelser for bebyggelsen 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone