12F1 Kong Hans Allé

Vedtaget

Plannummer 12F1 
Distrikt Vadgård Kvarter 
Plannavn Kong Hans Allé 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Bebyggelse supplerende Skal friholdes for bebyggelse 
Klima Udpeget område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone