13B2 Søborg Hovedgade 129-173

Vedtaget

Plannummer 13B2 
Distrikt Buddinge Kvarter 
Plannavn Søborg Hovedgade 129-173 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 5 etager 
Etager supplerende Etageantallet mindskes ved sideveje. 
Husdybde Max. husdybde: 13 m 
Klima Udpeget område 
Cykelparkering 2 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone