13C3 Kildebakken

Vedtaget

Plannummer 13C3 
Distrikt Buddinge Kvarter 
Plannavn Kildebakken 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Mindre butiksområder 
Detailhandel Detailhandelsregler for lokalcenter Kildebakken Station: Max butiksstørrelse til dagligvarer 1.000 m2 og max butiksstørrelse til udvalgsvarer 100 m2. 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Bebyggelse supplerende Yderligere bebyggelse må ikke finde sted 
Parkeringsnorm Der skal udlægges parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål. 
Cykelparkering 1 cykelparkeringsplads pr. 25 m² dagligvarebutik.
3 cykelparkeringspladser pr. etagebolig. For etageboliger under 60 m² dog kun 1 pr. bolig.
Cykelparkering til udvalgsvarebutikker, offentlige formål, kulturelle institutioner mv. skal afpasses i forhold til antallet af brugere, kunder og ansatte.
For hver 10 cykelparkeringspladser skal der være 1 plads til ladcykler og lignende.
Cykelparkering ved nye og eksisterende stationer skal afpasses i forhold til antallet af passagerer. En del af cykelparkeringspladserne skal være overdækkede. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone