13D1 Gladsaxe Politi og Gladsaxe Ret

Vedtaget

Plannummer 13D1 
Distrikt Buddinge Kvarter 
Plannavn Gladsaxe Politi og Gladsaxe Ret 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Administration 
Supplerende anvendelse Politi, Retsvæsen 
Stationsnærhed Stationsnære kerneområder, stationsnære områder 
Bebyggelsesprocent 65% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 6 etager 
Klima Udpeget område 
Cykelparkering Cykelparkering ved nye og eksisterende stationer skal afpasses i forhold til antallet af passagerer. En del af cykelparkeringspladserne skal være overdækkede. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Nuværende zonestatus Byzone